Προκηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
10 Νοεμβρίου 2021 Περισσότερα
Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
01 Νοεμβρίου 2021 Περισσότερα
Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
30 Σεπτεμβρίου 2021 Περισσότερα
Οριστικοί Πίνακες ανακοίνωσης πρόσληψης δέκα τριών (13) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Δήμου Μακρακώμης
03 Σεπτεμβρίου 2021 Περισσότερα
Προκηρύξεις θέσεων εθελοντή σχολικού τροχονόμου 2021
02 Σεπτεμβρίου 2021 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
01 Σεπτεμβρίου 2021 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
01 Σεπτεμβρίου 2021 Περισσότερα
Προσωρινοί Πίνακες ανακοίνωσης πρόσληψης δέκα τριών (13) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Δήμου Μακρακώμης
27 Αυγούστου 2021 Περισσότερα
Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα τριών (13) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Δήμου Μακρακώμης
16 Αυγούστου 2021 Περισσότερα
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
09 Ιουλίου 2021 Περισσότερα
Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 προκήρυξης
10 Ιουνίου 2021 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ – ΟΜΑΔΕΣ Β ΚΑΙ Γ
28 Μαΐου 2021 Περισσότερα
1 2 3 4 5 19