Προκηρύξεις

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος
30 Μαΐου 2023 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
26 Μαΐου 2023 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
05 Μαΐου 2023 Περισσότερα
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
05 Μαΐου 2023 Περισσότερα
Αναλυτική Διακήρυξη – Διενέργειας δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας : “Κοπή καυσόξυλων από το Δημοτικό δάσος της Κοινότητας Πάππας, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της” για το έτος υλοτομίας 2023
05 Μαΐου 2023 Περισσότερα
Αναλυτική Διακήρυξη – Διενέργειας δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας : “Κοπή καυσόξυλων από το Δημοτικό δάσος της Κοινότητας Γιαννιτσούς, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της” για το έτος υλοτομίας 2023
05 Μαΐου 2023 Περισσότερα
Αναλυτική Διακήρυξη – Διενέργειας δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας : “Κοπή καυσόξυλων από το Δημοτικό δάσος της Κοινότητας Παλαιάς Γιαννιτσούς, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της” για το έτος υλοτομίας 2023
05 Μαΐου 2023 Περισσότερα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
27 Απριλίου 2023 Περισσότερα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
27 Απριλίου 2023 Περισσότερα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
27 Απριλίου 2023 Περισσότερα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
27 Απριλίου 2023 Περισσότερα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
28 Μαρτίου 2023 Περισσότερα
1 2 3 4 5 23