Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/05/2022
22 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24/5/2022.
20 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης στις 19/05/2022.
18 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Ε.Ε. του Συνδέσμου Ύδρευσης στις 19/05/2022.
18 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13/5/2022.
09 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 5/5/2022.
29 Απριλίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 03/05/2022
29 Απριλίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28/04/2022
21 Απριλίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Ε.Ε. του Συνδέσμου Ύδρευσης στις 18/04/2022.
14 Απριλίου 2022 Περισσότερα
1 2 3 83