Ο Δήμος Μακρακώμης αναρτά τους πίνακες κατάταξης των  υποψηφίων σχολικών καθαριστριών περιόδου 2023 – 2024.

Σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους, ήτοι από 04/09/2023 έως 05/09/2023.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@dimosmakrakomis.gov.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.