Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/06/2022
21 Ιουνίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 21/06/2022.
17 Ιουνίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16/06/2022.
16 Ιουνίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 12/06/2022.
12 Ιουνίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 08/06/2022.
07 Ιουνίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/06/2022.
03 Ιουνίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 06/06/2022.
02 Ιουνίου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/05/2022
22 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24/5/2022.
20 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης στις 19/05/2022.
18 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Ε.Ε. του Συνδέσμου Ύδρευσης στις 19/05/2022.
18 Μαΐου 2022 Περισσότερα
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13/5/2022.
09 Μαΐου 2022 Περισσότερα
1 2 3 4 64