ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 96Ν5ΩΛ2-ΖΤΦ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12001/4540 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΠ83ΩΛ2-Κ90 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11969/4509 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Ι9ΤΩΛ2-ΖΒ4 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11961/4503 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΚΡΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΑΓΩΩΛ2-ΕΘ2 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11971/4511 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΙΞΔΩΛ2-Τ5Θ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12009/4547 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΧΨΩΩΛ2-ΞΥΖ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12005/4543 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΧΑΒΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΗΤ5ΩΛ2-ΘΣ3 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11974/4514 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΧΤ6ΩΛ2-ΝΞΥ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11966/4506 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΧΕΙΜΩΝΑ ΗΛΙΤΣΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΒΚΨΩΛ2-ΡΑΠ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11997/4536 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΟΠΡΩΛ2-9ΡΕ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11990/4529 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΓΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΙΙΘΩΛ2-5ΔΙ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12002/4541 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΤΣΙΑΚΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω29ΥΩΛ2-ΔΛΖ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11987/4526 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ8ΓΗΩΛ2-ΒΗΓ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12007/4545 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΛΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Π0ΜΩΛ2-ΦΦΛ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11985/4524 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΡΩΜΩΛ2-Θ1Γ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12021/4558 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6690ΩΛ2-497 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11994/4533 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΤΣΟΥΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΖ5ΗΩΛ2-ΟΜΡ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12024/4561 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΚΑΤΣΙΑΓΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΞΛΗΩΛ2-ΨΣΣ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11980/4519 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΝΑΟΥΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΨΒΟΩΛ2-ΣΨ9 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11982/4521 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9Κ1ΝΩΛ2-ΚΞΒ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11959/4501 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 56