ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ του ΕΡΓΟΥ: «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΙ – ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΆΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΡΠ3ΩΩΛ2-9ΓΦ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25643/1033 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2022 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΘΡΑΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΜΠΩΛ2-ΥΙΤ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25633 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Γιαννιτσούς Δήμου Μακρακώμης (7ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ) (ΟΠΣ5028302 ΣΑΕΠ0561-2018ΕΠ05610012)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥ3ΩΩΛ2-ΦΑΨ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α603 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επεκτάσεις δημ.φωτισμού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΗΧΩΛ2-ΡΡ1 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25616 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΛΤΩΛ2-Ο2Ρ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/602 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα μεταφοράς πόσιμου ύδατος
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ18ΩΛ2-ΧΤΠ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α601 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Αγίου Γεωργίου και ΚοινότηταςΤυμφρηστού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΙΓΩΛ2-ΙΨΞ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α600 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσίας για την ενίσχυση μαγειρίου εστιατορίου του Μαθητικού κέντρου Μακρακώμης και των Παιδικών Σταθμών Δήμου Μακρακώμης (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ο55ΩΛ2-ΧΝΑ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α599 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πανελλήνιοι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοινότητας Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ68ΒΩΛ2-Τ4Ζ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α598 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πανελλήνιοι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοινότητας Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 960ΙΩΛ2-ΞΣ3 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α597 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πανελλήνιοι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοινότητας Σπερχειάδας (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΟΩΩΛ2-Ζ34 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α596 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων και πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΜ3ΩΛ2-0Κ7 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α595 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων και πρόχυτων κρασπέδων απο σκυρόδεμα Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΟΤΩΛ2-2ΦΦ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α594 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φάξ, μηχανών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ43ΩΛ2-Μ3Χ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: A593 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ4ΑΩΛ2-3ΜΦ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/592 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμμετοχή στις Αμφυκτιονίες Αναπτυξιακός Οργανισμό
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΓΨΩΛ2-ΩΓ3 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25567 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε δικτυακές βάσεις δεδομένων (31/8/2021-31/8/2022)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΕΕΥΩΛ2-919 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α591 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Καταβολή δόσης του μετοχικού κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού "Αμφικτυονίες Α.Ε."
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ055ΩΛ2-ΘΘ6 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/590 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 164