Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης (περίληψη διακήρυξης) προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6Ω4ΖΩΛ2-Δ1Α 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12460/283 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα από τιμολόγια εφημερίδων-αναδόχων έργων (ΚΑΥΣΙΜΑ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΗΣΡΩΛ2-ΞΛΛ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12459 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 91ΡΗΩΛ2-8ΡΩ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12374/277 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 9ΔΖ8ΩΛ2-7Δ7 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12369/3801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6ΥΘΝΩΛ2-ΠΗΨ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12368/3800 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ευρυζωνικών δικτύων και ασυρμάτων δικτύων WiFi Δήμου Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6284ΩΛ2-2ΨΞ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/137 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή σε είδος -χορήγηση γάλακτος
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΚΘΩΛ2-81Ω 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/136 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πολιτιστικές εκδήλωση Κοινότητας Γραμμένης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ28ΚΩΛ2-ΨΥΛ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πολιτιστικές εκδήλωση Κοινότητας Γραμμένης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΟΧΩΛ2-Ξ5Ε 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/134 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκριάτικες εκδηλώσεις Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και Κοινότητας Τυμφρηστού.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Π13ΩΛ2-ΒΨ0 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/133 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης δοκιμής άντλησης και την σύνταξη της απαραίτητης έκθεσης των αποτελεσμάτων -Δοκιμή γεώτρησης με γεννήτρια στη θέση Ιτιά Φτέρης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΗ9ΩΛ2-ΑΙΞ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12321 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ για το έργο: «Υποστήριξη του Δήμο
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣ8ΞΩΛ2-ΚΥ8 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12322 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκριάτικες εκδηλώσεις Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και Κοινότητας Τυμφρηστού.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΓ9ΩΛ2-ΗΘΨ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/132 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκριάτικες εκδηλώσεις Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και Κοινότητας Τυμφρηστού (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 17 & 18/3/2024)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΘ7ΩΛ2-ΡΤΒ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/131 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτες επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων ΜΕ 44756
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ4ΝΖΩΛ2-Χ3Υ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12315/3766 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτες επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων ΜΕ 44756
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΓΝΩΛ2-ΠΥΛ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12313/3764 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ 2024 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9Τ6ΛΩΛ2-9ΝΑ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12306/3763 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτες επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων (για ΜΕ 44756)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΡΟΩΛ2-ΚΩ8 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12302 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ κλπ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ 3ος 2024)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ6ΙΩΛ2-ΦΥ0 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης νεκροταφείων Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης (3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΧΤΩΛ2-Α2Γ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/130 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 421