ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ_ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ380ΩΛ2-8ΩΥ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25463/6094 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 61ΤΖΩΛ2-Ζ48 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25462/6093 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΚΛΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΡΚ51ΩΛ2-ΜΦΣ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25442/453 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΙΝΦΩΛ2-ΩΧΝ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΜΛΟΩΛ2-9ΣΓ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25443 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτες επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων (ΜΕ 109784)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΗΘΩΛ2-ΣΙ6 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/229 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων για εκτακτες επισκευές (ΜΕ-109784)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Η5ΞΩΛ2-3Ε9 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/228 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλικά φαρμακείου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Κ1ΩΛ2-Ψ7Ξ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α227 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΗ0ΩΛ2-ΚΙΗ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25384 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΨ7ΩΛ2-Ζ0Ι 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25381 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" ( ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2023 )
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3Γ3ΩΛ2-6ΙΣ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση αρδευτικών υδρευτικών γεωτρήσεων Δημ. Ενότητας Σπερχειάδας & Δ.Ε.Αγίου Γεωργίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΣ9ΩΛ2-ΠΩΩ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/226 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΠΤΩΛ2-4Ε8 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25351 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΦΚΑ-Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗ8ΠΩΛ2-Μ2Λ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25341 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές για την πρακτική άσκηση τάξεων μαθητε...
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΘΗΩΛ2-ΙΩΝ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25342 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ για το έργο Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΡΜΩΛ2-ΘΔΚ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25327 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μισθώματα κτιρίων ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 607ΜΩΛ2-0ΝΖ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 9ΩΜΞΩΛ2-56Τ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25275/5978 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανατροπή ποσού για ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ 109784
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΗΗΩΛ2-ΓΜ4 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25277 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανακαίνιση πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Μακρακώμης (ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- ΤΕΛΙΚΟΥ) 2019ΕΠ06600032 ΣΑΕΠ 066 (ΧΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΥΧΩΛ2-ΕΙΨ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/225 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 265