ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΥΤΣΩΚΟ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΖΑΖ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2022)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΑΨΩΛ2-ΞΝΤ 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18359/7962 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΖΑΖ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2022)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΓΛΩΛ2-ΩΝΕ 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18354/7961 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανακατασκευή Πεζοδρομίων και Επιμέρους Υποδομών τους για τη δημιουργία κίνησης πεζών στην Κοινότητα Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΨΚΩΛ2-ΣΡ0 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18356 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (ΤΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΞΚΩΛ2-ΨΩ6 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18347/7956 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΜ9ΦΩΛ2-Ε3Ι 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18319/7931 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΜΑ6ΩΛ2-ΠΩΝ 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18318/7930 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 67Ε8ΩΛ2-ΦΝΩ 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18317/7929 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΥΡΡΩΣΤΗ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (ΤΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 96ΑΥΩΛ2-ΖΓ5 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18329/7941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: Ψ3ΚΡΩΛ2-840 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18306/7924 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6Φ26ΩΛ2-8ΣΖ 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18305/7923 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (ΤΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΡ5ΩΛ2-7Σ1 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18308/7925 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: Ω55ΟΩΛ2-ΓΙ8 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18304/7922 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ(ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΩΩΩΛ2-6ΤΡ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18282/7907 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΦΤΕΡΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΤΖΛΩΛ2-Π7Ξ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18281/7906 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (8ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΥΣΩΛ2-0Ψ7 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ(ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΗ5ΩΛ2-Β2Γ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 18282/7907 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Μακρακώμης (4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω59ΩΩΛ2-ΣΣΤ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α331 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Τέλη αποστολής και διανομής εντύπων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΓΧΩΛ2-ΑΑΛ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α329 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 101