ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΤ4ΩΛ2-76Ε 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38992 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι7ΠΩΛ2-31Τ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38988/14082 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ9Ρ4ΩΛ2-Ε3Β 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38981/14077 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 146551 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: Ψ1ΣΡΩΛ2-Φ4Ω 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38977/14074 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 146551 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: Ψ2ΥΔΩΛ2-7ΩΨ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38975/14073 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΧΟΩΛ2-ΤΝΤ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/621 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7Λ7ΩΛ2-4ΥΝ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38931/20745 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 146551 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝ6ΛΩΛ2-Ι41 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38979 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΡΡΩΛ2-9ΥΓ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38968/14067 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΓΤΩΛ2-ΦΞ3 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38965/14064 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ2ΩΩΛ2-ΩΙΙ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38930/20744 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3336 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 629ΥΩΛ2-2ΗΖ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38946/14048 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή εργασιών σε τρίτους για την κοπή και το κλάδεμα δέντρων με ειδικό καλαθοφόρο ΔΕ Μακρακώμης & Συντήρηση χώρων πρασίνου (Κοπή & κλάδεμα δέντρων με ειδικό καλαθοφόρο)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ξ7ΘΩΛ2-ΤΝΑ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/620 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3336 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 9Ν03ΩΛ2-ΠΓ1 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38947/14049 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3336 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: Ψ9ΣΛΩΛ2-79Υ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38945/14047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3336 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΞΚΩΛ2-ΒΛΔ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38960 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΙ5ΩΛ2-ΧΚ3 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38936/14041 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 1400 & ΚΗΗ 2781 & ΚΗΥ 3328 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6ΩΣ3ΩΛ2-Ξ84 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38924/14033 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 1400 & ΚΗΗ 2781 & ΚΗΥ 3328 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΝ2ΦΩΛ2-Τ4Β 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38923/14032 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 1400 & ΚΗΗ 2781 & ΚΗΥ 3328 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 9Η26ΩΛ2-ΖΩΓ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38922/14031 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 349