Αμοιβή & προμήθειες Τραπεζών EUROBAΝK POS 1891 ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΟΛ.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΝ8ΩΛ2-Τ37 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Τραπεζών EUROBAΝK POS 1891 ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΟΛ.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΜΠΛΩΛ2-ΓΧΒ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5765 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ‘’(προμήθεια φακέλων με μονόχρωμη επιτύπωση του λογότυπου του Δήμου και προπληρωμένο τέλος)
Διέυθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΙΦΩΛ2-Κ09 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5755/3231 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση έργου: "Αποχέτευση Δήμου Μακρακώμης"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΨΗΚΦΩΛ2-4Ν0 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4581/2519 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρωνo ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΨΦΩΛ2-ΔΧΟ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΙ6ΩΛ2-ΒΕΞ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΥΗΝΩΛ2-ΓΤΒ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5753 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ (Προμήθεια παραδοσιακού εδέσματος) - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9390ΩΛ2-ΑΑΠ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5717/3206 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ (Προμήθεια χειροποίητων πιτών) - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΚΡΩΛ2-ΟΓΓ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5714/3203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΟΡΤΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΘΙΩΛ2-Β5Ν 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5686/3175 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΟΡΤΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΥΧΩΛ2-Ο2Δ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5685/3174 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ» (Προμήθεια υδροχρώματος) - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΚΤΩΛ2-ΩΝΖ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5708/3197 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΤΜΟΩΛ2-9ΡΗ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5688/3177 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΟΡΤΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ0ΕΩΛ2-0ΡΥ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5687/3176 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης και μελέτης του έργου: "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6Π58ΩΛ2-Σ64 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5661/3154 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ (Προμήθεια σημαιών – μουσαμάδων κτλ) - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 676ΒΩΛ2-Κ07 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5694/3183 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΨΖΩΛ2-ΨΩ2 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5683/3172 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ (Προμήθεια ξύλινων επάθλων - μεταλλιοθηκών) - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ27ΩΛ2-7ΕΧ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5662/3155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ (Προμήθεια μεταλλίων - κυπέλλων)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΘΣΩΛ2-ΙΜ7 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5650/3143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 232