Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΔΕ Σπερχειάδας (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ στις 23/7/2022)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΣΝΩΛ2-Α4Ν 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α313 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχεδιασμός και κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Δήμου Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΑΙΩΛ2-ΟΥΗ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α312 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΡΟΙΚΩΛ2-Μ72 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17861/7641 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΛ7ΩΛ2-Π9Π 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17860 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 2021 ( 1η & 2Η ΔΌΣΗ )
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ73ΤΩΛ2-ΜΟΙ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/182 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υδρευση Κοινότητας Βίτολης (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΦΙΖΩΛ2-Γ6Λ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α311 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΡ3ΩΛ2-57Λ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17838 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5Υ1ΩΛ2-ΘΟ7 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17837 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης νεκροταφείων Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΖ1ΩΛ2-9ΚΓ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α310 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 19-1-2023
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΘΒΘΩΛ2-Φ0Ω 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17821/7610 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λοιποί φόροι
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΧΔΩΛ2-07Ο 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17828 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΦΠΩΛ2-602 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α309 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΝΦΩΛ2-35Β 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17814 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης κτιρίων και έργων (ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΧΥΩΛ2-ΞΤΖ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α308 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΟ2ΩΛ2-6ΝΟ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17808 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ του ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΨΞ8ΖΩΛ2-ΚΩ2 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17796/7597 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Διαρρύθμιση δημοτικού κτιρίου σε δημοτική βιβλιοθήκη (Δ.Κ. Σπερχειάδας) - ΟΠΣ 5002113
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΧΒΩΛ2-ΟΛΞ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α307 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΩΣΩΛ2-Κ7Θ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17791 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΡΥΜ1ΩΛ2-ΗΗΟ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17748/641 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΕΑΩΛ2-ΜΧΚ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 62-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 96