Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μεσοποταμίας & Τ.Κ. Ανατολής. (3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΤΔΩΛ2-ΝΝ2 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/619 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΦΝΩΛ2-2Ν4 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α618 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΑΧ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67Φ6ΩΛ2-ΠΛΙ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/330 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΟΙ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΧΤΩΛ2-ΛΝΓ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/329 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 1400 & ΚΗΗ 2781 & ΚΗΥ 3328 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΠΨΩΛ2-ΜΚ7 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38926 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μισθώματα κτιρίων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΝΧΩΛ2-6ΜΨ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/328 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΚΗΦΩΛ2-2Ε4 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 200-2023 ΑΟΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"_ΤΟΥΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ6ΡΗΩΛ2-ΜΒ8 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38839/13974 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"_ΣΚΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 617ΕΩΛ2-27Ω 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38840/13975 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΝ5ΩΛ2-Ψ3Π 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/327 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΞΧΩΛ2-ΙΑ2 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/326 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 11-2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΛΨΩΛ2-Α6Ι 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/325 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΠ4ΓΩΛ2-Η74 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/324 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιία Κοινοτήτων Δ.Ε. Σπερχειάδος (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΕ5ΩΛ2-ΠΒΣ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/617 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 11-2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧ61ΩΛ2-Ω5Γ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/323 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 9ΡΔ8ΩΛ2-Ε0Ζ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38868/1106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΨ7ΩΛ2-Ν0Α 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/905 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ 113071
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΖ6ΩΛ2-545 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38866 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 118045 & ΜΕ 116204 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΩΗΩΛ2-Π53 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 38854 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 349