Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ73ΩΛ2-ΤΗΓ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α589 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων και πρόχυτων κρασπέδων απο σκυρόδεμα Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7Σ5ΩΛ2-ΚΡΔ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α588 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σιδηρουργικές εργασίες (κατασκευές-συντηρήσεις-ηλεκτροσυγκολήσεις) κοινοχρήστων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου & Τυμφρηστού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΔ0ΩΛ2-ΨΡ7 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α587 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σιδηρουργικές εργασίες (κατασκευές-συντηρήσεις-ηλεκτροσυγκολήσεις) κοινοχρήστων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Θ1ΨΩΛ2-ΙΕΣ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α586 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σιδηρουργικές εργασίες (κατασκευές-συντηρήσεις-ηλεκτροσυγκολήσεις) κοινοχρήστων εγκαταστάσεων Δ.Ε.Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΙΝΩΛ2-Β4Β 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α585 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΟΣΛΩΛ2-ΛΕΩ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/308 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΨ9ΩΛ2-ΡΒΓ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/307 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή σε είδος -χορήγηση γάλακτος
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖ08ΩΛ2-0ΒΞ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α584 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΑΗΩΛ2-Μ8Β 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25549 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΛ2ΩΛ2-ΟΙ3 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/306 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΙΕΩΛ2-ΜΑΘ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α583 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα από τιμολόγια εφημερίδων-αναδόχων έργων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΦΘΩΛ2-2ΡΔ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25541 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου και παρακείμενου βοηθητικού κτίσματος στην Τ.Κ. Πιτσίου (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΜΙΩΛ2-5Ω8 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α582 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα από τιμολόγια εφημερίδων-αναδόχων έργων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ζ98ΩΛ2-8ΙΧ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25522 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ.Κυριακοχωρίου (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ) - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ62ΑΩΛ2-ΦΝ1 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α581 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω545ΩΛ2-3Δ6 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/571 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΛΝΩΛ2-23Ι 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α580 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΜΡΩΛ2-ΘΦΥ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/570 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες γιά απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΖΝΩΛ2-50Σ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α579 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΤΗΗΩΛ2-ΙΤΑ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 254851/12572 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 164