Δαπάνες για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ9ΗΩΛ2-ΚΟΘ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/224 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πανελλήνιοι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοινότητας Σπερχειάδας (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 6,7/5/2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8Ε8ΩΛ2-Ζ5Γ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/223 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πανελλήνιοι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοινότητας Σπερχειάδας (Προμήθεια αθλητικών ενδυμάτων)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΙΞΩΛ2-ΩΔΨ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/222 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΟΤΩΛ2-Ω21 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25256 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πανελλήνιοι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοινότητας Σπερχειάδας (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 6,7/5/2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΛ6ΩΛ2-84Υ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/221 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πανελλήνιοι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοινότητας Σπερχειάδας (Προμήθεια επάθλων)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΧΔΩΛ2-Ν0Β 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΜΙΦΩΛ2-Ξ0Χ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 25252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (απο 22/4/2023 εως 21/5/2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 662ΛΩΛ2-ΤΘΨ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/219 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια παγίων υλικών & σκευών για τις ανάγκες του Μαθητικού Κέντρου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΞΔΩΛ2-8ΥΨ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/218 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων (ΜΕ-104069)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΠΡΩΛ2-Ε6Τ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/217 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ψ9ΑΩΛ2-ΓΨΡ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/216 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ηχητική κάλυψη πολιτιστικων δραστηριοτήτων Δ.Ε. Σπερχειάδας (ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ GOULINAS MTB RACE ΣΤΗ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΛΚΩΛ2-Ζ2Κ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/215 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE (Προμηθεια αθλητικών ενδυμάτων)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΛΘΩΛ2-42Ω 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/214 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE (Προμήθεια διαφημιστικού υλικού)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΣ9ΩΛ2-ΖΝ0 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/213 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ13ΩΛ2-15Β 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/212 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 28,29,30/4/2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ1ΑΩΛ2-ΡΛΕ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/211 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πασχαλινές εκδηλώσεις Δήμου Μακρακώμης (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΝ1ΩΛ2-ΧΝΟ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πασχαλινές εκδηλώσεις Δήμου Μακρακώμης (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΖΦΩΛ2-ΧΩΘ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πασχαλινές εκδηλώσεις Δήμου Μακρακώμης (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΚ8ΩΛ2-Λ3Α 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ95ΩΛ2-ΘΑΔ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 25124/5893 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 265