Εργασίες γιά απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΡΣΩΛ2-72Ψ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α578 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΥΤΣΩΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΒΨΩΛ2-Τ5Ζ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25466/12554 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 992ΖΩΛ2-ΓΞΧ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/577 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ για το έργο Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ0ΡΩΛ2-Ο9Σ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α576 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου & Κοινότητας Τυμφρηστού (1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΒΠΩΛ2-ΥΟΚ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α575 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πινακίδων & ειδών σήμανσης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΣΥΩΛ2-7ΜΨ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α574 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΔΘΩΛ2-5ΦΨ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25448/12536 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ( ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΛΑΜΙΑΣ )
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΤΗΩΛ2-ΧΩ0 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/305 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ( ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΛΑΜΙΑΣ )
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΡΙΩΛ2-Μ6Σ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/304 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Απόδοση κρατήσεων για διατροφή
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΡΦΩΛ2-ΤΜΜ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1048 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΙΣΩΛ2-ΨΨ9 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25426/12516 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΦ2ΩΛ2-Τ45 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25419/12510 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α0ΛΩΛ2-145 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/569 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.4440/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ_ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΦ6ΧΩΛ2-30Χ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25368/12469 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΕΗΩΛ2-Γ17 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/568 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΠ8ΩΛ2-ΡΣΗ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/567 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘ. 3 ΙΔΑΧ ΣΧ.ΚΤ. 11-2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΡΨΩΛ2-ΘΜ6 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/566 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘ. ΙΔΑΧ 11-2022 ΤΣΙΤΟΥΡΑ Κ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ 2022 (ΤΣΙΤΟΥΡΑ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΑΩΩΛ2-ΖΨΞ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/565 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘ. 8ΜΗΝΟ ΣΟΧ ΑΣΕΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΚΧΩΛ2-94Υ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/564 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΧ. ΚΤ. 11-2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΝΟΩΛ2-ΞΓ8 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/563 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 164