Αποχέτευση Κοινοτήτων Μακρακώμης & Πλατυστόμου (3oς ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΒΥΩΛ2-ΦΟΑ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α306 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΥ1ΝΩΛ2-5ΔΒ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17707/7548 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6ΡΕΩΛ2-Ξ5Δ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 74-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΥΨΟΩΛ2-ΓΤΝ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 73-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΧΑΝΙΟΥ".
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΦ7ΛΩΛ2-05Π 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 70-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΚΖΩΛ2-Β1Β 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α305 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΑΩΩΛ2-ΡΧΙ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 69-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΥΤΣΩΚΟ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 969ΑΩΛ2-ΣΣΧ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17716/7553 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες γιά απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΥΡΩΛ2-ΣΒΛ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α304 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες γιά απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΒ0ΩΛ2-ΑΤΛ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α303 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΖΝΩΛ2-ΑΔΤ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17710 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αδρανών υλικών Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΦΜΩΛ2-0Ρ0 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α302 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΡΥΩΛ2-2ΓΛ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17702/7545 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη προβολής και διαφήμισης του Δήμου Μακρακώμης στο Ράλλυ Ακρόπολις
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΚ5ΩΛ2-ΕΝΠ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17700/7543 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη προβολής και διαφήμισης του Δήμου Μακρακώμης στο Ράλλυ Ακρόπολις
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8Ο8ΩΛ2-ΨΞΠ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17685/7530 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Συντήρηση ανελκυστήρων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΝΧΩΛ2-ΕΙΒ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α301 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧ6ΠΩΛ2-ΕΡΥ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 68-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ)»
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΙΝΩΛ2-ΜΟΗ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 17668/7517 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 96