Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ (e-Άδειες) Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΚΑΡΕΓΚΩ ΦΤΕΡΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΒΘΩΛ2-ΙΙ5 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/160 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 9Θ32ΩΛ2-ΓΥΧ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 26060/5601 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6Φ1ΑΩΛ2-ΑΘΛ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 26059/5600 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΨΓΞΠΩΛ2-ΒΟ9 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 26058/5599 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΠΛΟΚ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ).
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΩΖΩΛ2-Δ2Ι 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 26061/5602 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε δικτυακές βάσεις δεδομένων (2024)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΞΜΩΛ2-0Σ2 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/229 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΠΛΟΚ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ).
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΩΗΩΛ2-ΤΥΜ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 26043/18650 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE - Σύμβαση για την προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ψ1ΝΩΛ2-ΩΣ9 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 26030/5582 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (DESTINATION BRANDING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΓ7ΩΛ2-9ΨΜ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25998 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE - Σύμβαση για την προμήθεια αναλωσίμων τροφοδοσίας και ροφημάτων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΑΤΩΛ2-4ΕΨ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25975/5555 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Αντικατάσταση λαμπτήρων και συντήρηση, επισκευή φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αγ. Γεωργ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ501ΩΛ2-ΒΩ3 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25973 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Αντικατάσταση λαμπτήρων και συντήρηση, επισκευή φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Σπερχειάδ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕ1ΙΩΛ2-ΓΓΠ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25972 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE - Σύμβαση για την προμήθεια ροφημάτων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΤΘΩΛ2-ΨΒΕ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25959/5544 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΑΩΩΛ2-ΥΒΑ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 259605545 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ( ΤΗΝ 171/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΛΑΜΙΑΣ )
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ1ΘΩΛ2-2ΙΓ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/108 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΕΕ1ΟΩΛ2-ΘΡΗ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25950/5541 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έξοδα από τιμολόγια εφημερίδων.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΠΨΩΛ2-7ΩΛ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/159 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΦΠΩΛ2-ΥΘΛ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25838 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 443