Καρναβάλι Κοινότητας Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΟΩΩΛ2-ΜΞΗ 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καρναβάλι Κοινότητας Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΜ6ΩΛ2-ΜΡΦ 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καρναβάλι Κοινότητας Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Β4ΧΩΛ2-67Ζ 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καρναβάλι Κοινότητας Σπερχειάδας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗ8ΞΩΛ2-63Τ 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καρναβάλι Κοινότητας Σπερχειάδας (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 24/2/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/2/2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΡΜΩΛ2-5ΔΣ 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ – "1ο CIRCUS STREET FOOD FESTIVAL")
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΜΨΩΛ2-9Θ9 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 69Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΘΡΩΛ2-Λ5Β 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5155/3009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΝΗΩΛ2-ΖΕΧ 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5152/3007 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ4ΥΟΩΛ2-3ΓΕ 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5153/3008 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 97ΣΥΩΛ2-9ΕΛ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4928/2813 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΗ32ΩΛ2-9Β4 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5074/2935 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΜ11ΩΛ2-0Ν2 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5042/2907 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 65ΜΝΩΛ2-ΘΗΜ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5061/2923 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΝΕΧΩΛ2-Ψ3Ζ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5073/2934 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΡΤΛΩΛ2-ΡΘ4 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5048/2913 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ6ΟΚΩΛ2-ΨΤΖ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5038/2904 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΝΩΨΩΛ2-2Ε2 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5065/2927 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ ΛΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9Ρ26ΩΛ2-ΔΗΥ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5040/2905 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ρ1Γ7ΩΛ2-ΨΥΗ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5036/2902 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΞΡΒΩΛ2-ΡΘΥ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5052/2915 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 232