ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΟΡΑΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΔΑΩΛ2-ΙΔΠ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34434/11201 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πολιτιστική εκδήλωση "ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ" Κοιν. Αγίου Γεωργίου (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3Ψ6ΩΛ2-ΟΩΥ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/410 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 55-67 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΘ7ΩΛ2-ΔΗΟ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/269 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΓΣΩΛ2-Χ5Β 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34432/11199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ GOULINAS MTB RACE
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΖΒΔΩΛ2-Η0Δ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34425 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΩΨ8ΩΛ2-Α5Π 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34401/11175 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΑΥΩΛ2-ΔΝΘ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34385/11161 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 622ΔΩΛ2-ΧΒ6 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34383 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΖΩΩΛ2-ΨΞ6 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34381 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΦΚΑ-Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) (πρώην ΙΚΑ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΑΓΩΛ2-ΙΕΙ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34376 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΕ1ΩΛ2-878 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34369/11153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΙΠΩΛ2-ΡΑΙ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34330/11115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναπλάσεις διαμορφωσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σπερχειάδας (5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖ81ΩΛ2-ΚΛΥ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/409 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκατάσταση παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη του Οκτωβρίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 671ΚΩΛ2-ΩΧ5 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34333/11118 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή κτηνιάτρου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΕΒΩΛ2-Δ07 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/408 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΖΙΩΛ2-ΡΒΞ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/407 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΦΦΩΛ2-1ΘΜ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34328/11114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΑ9ΩΛ2-ΣΣΤ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34327 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πολιτιστική εκδήλωση "ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ" Κοινότητας Αγίου Γεωργίου (Ηχητική κάλυψη)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7Ε5ΩΛ2-6ΗΛ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/406 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΘΨΩΛ2-ΟΔ1 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 172-2023 Ο.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 319