Κατεβάστε την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση στις 6/9/2022.