Κατεβάστε την Πρόσκληση (ορθή επανάληψη) για την τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/2/2023.