Κατεβάστε την Πρόσκληση της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/3/2023.