Κατεβάστε την Πρόσκληση της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/08/2022.