Κατεβάστε την Πρόσκληση της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2022.