Κατεβάστε την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση στις 4/10/2022.