Κατεβάστε την Πρόσκληση της κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/07/2022.