Κατεβάστε την Πρόσκληση της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/2/2023.