Κατεβάστε την Πρόσκληση της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/08/2022.