Κατεβάστε την Πρόσκληση της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/07/2022.