Κατεβάστε την Πρόσκληση της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2022.