Κατεβάστε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνεδρίαση στις 03/08/2012 από εδώ.

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης