Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναδεικνύεται ως ένα ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη, οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Στόχος μας είναι, να αποτελέσει το βασικό «εργαλείο» σχεδιασμού των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και ιεράρχησης αυτών, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που επιτάσσουν, τόσο η νέα διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της περαιτέρω ανάπτυξης και της κοινωνικό-οικονομικής ευημερίας του τοπικού πληθυσμού.

Για την εκπόνησή του Ε.Π., εκτός των άλλων απαιτείται η μέγιστη κοινωνική διαβούλευση-συζήτηση, και η αποστολή προτάσεων από όλους τους θεσμικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ήδη στην ιστοσελίδα του δήμου, έχει αναρτηθεί για την ενημέρωση των πολιτών, το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄φάση) του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να οριστικοποιηθεί ενσωματώνοντας τις προτάσεις των πολιτών.

Για τις επόμενες 15 μέρες εβδομάδες (14-28 Νοεμβρίου 2011) οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς του δήμου μας μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα του δήμου και για κάθε δράση που κρίνουν αναγκαία για την ευημερία του τόπου μας. Θα μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό ερωτηματολόγιο και να καταθέτουν τις προτάσεις και τη γνώμη τους σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα, στα ΚΕΠ του Δήμου και ηλεκτρονικά στο email: diabouleuseis@gmail.com συμπληρώνοντας το σχετικό αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δήμου www.sperxiada.gr.

 

Συνημμένα:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓIKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ