Δελτίο Τύπου 

 

Ένταξη έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ  ‘’Ευάγγελου Καλαντζή’’ Τ.Κ.ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Με την Υπ. Αριθμ. 243.3.2/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έγινε ένταξη ποσού 173.174,40 στο ανωτέρω Πρόγραμμα με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Μακρακώμης.

 

Γραφείο Δημάρχου