Κατεβάστε από το διπλανό σύνδεσμο την μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2023.