ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΚΥΚΛΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

 

Σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081/οικ.15906/07-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων που υποβλήθηκαν για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου έτους 2022 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκαν τα κάτωθι αιτήματα του Δήμου Μακρακώμης:

 

Κωδικός Φορέας Μονάδα Τύπος Μετακίνησης Εργασιακή Σχέση Κλάδος
1161810424 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
1213791137 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1248897586 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1911682581 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2210011011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3354119112 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
4128342497 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
6258109358 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
7898110312 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
8772114101 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
9768678612 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
A50992255 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπαση ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

Σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1102/οικ.18804/02-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 42 του Ν.4674/2020, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων, παρέχονται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο.