Τη Δευτέρα 08/05/2023 θα γίνει διακοπή ρεύματος από τις 08:00 έως τις 11:00 στις Κοινότητες:

Άγιος Γεώργιος, Λευκάδα, Κανάλια, Πίτσι, Γαρδίκι, Κουτσούφλιανη, Κουρελέικα, Παλαιοχώρι, Πουγκάκια, Πλάτανος, Κυριακοχώρι.

Από τις 11:00 έως τις 15:00 στην Κοινότητα Μεσαίας Κάψης.