Δελτίο Τύπου

Υπογράφτηκε στις 08 Ιουνίου 2022 η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου Β΄ Φάσης «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Μακρακώμης» προϋπολογισμού μελέτης 268.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεωργίου Χαντζή ως Εκπροσώπου του Δήμου Μακρακώμης και του κ. Φουντζήλα Βασιλείου ως Αναδόχου.

Η Χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» σύμφωνα με την αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας προτεινόμενων έργων του ενάριθμου.

 

Γραφείο Δημάρχου