Δελτίο Τύπου 

Μετά το με αριθ. πρωτ.: 7752/481/19-06-2020 αίτημά μας, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11.06.2020 πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Μακρακώμης (ΔΕ Σπερχειάδος, Μακρακώμης, Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού, και Τυμφρηστού).

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε η αριθ. ΥΠΕΝ/ /ΔΠΟΛΣ/46758/1060/10-05-2022 (ΦΕΚ 2406/Β/16-05-2022) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Ταγαρά, που αφορά την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ’ τμήμα Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού), με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Με τη δημοσίευση της ανωτέρω Απόφασης του Υφυπουργού, άρχεται η όλη διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις για την εκπόνηση των μελετών του ΤΠΣ.

Με την ολοκλήρωση των μελετών του ΤΠΣ θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και των δημοσίων επενδύσεων σε βασικές υποδομές.

      Γραφείο Δημάρχου