ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ POS ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 01055560 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΦΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2022 ΜΕΧΡΙ 31/1/2022
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΝΘ0ΩΛ2-9ΧΚ 01/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2780 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ POS ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 01055570 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΦΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2022 ΜΕΧΡΙ 31/1/2022
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Η64ΩΛ2-ΠΤ0 01/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2779 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ POS ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 01881660 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΦΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2022 ΜΕΧΡΙ 31/1/2022
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΠΡ5ΩΛ2-Θ2Η 01/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2778 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μισθώματα κτιρίων Μάρτιος 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΦΡΩΛ2-26Φ 01/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/41)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΟΩΩΛ2-ΤΑΠ 28/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/41)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΥΣΩΛ2-Φ98 28/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/41,Β/42,Β/43,Β/44,Β/45,Β/62,Β/59,Β/58,Β/82,Β/71)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΚΡΩΛ2-3ΡΣ 28/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/41)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΣΒΩΛ2-ΟΝΠ 28/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/41,Β/42,Β/43,Β/44,Β/45,Β/67,Β/66,Β/65,Β/64,Β/63,Β/62,Β/61,Β/60,Β/59,Β/58,Β/50,Β/57,Β/56,Β/82,Β/81,Β/80,Β/79,Β/78,Β/77,Β/76,Β/75,Β/74,Β/72,Β/53,Β/54,Β/69,Β/68,Β/71)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΤΔΩΛ2-ΩΔΣ 28/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ , ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΝΗΩΛ2-ΤΛΜ 25/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2684/1602 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 91ΔΩΩΛ2-Π5Ζ 25/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 109784
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΤΑ5ΩΛ2-7Ρ6 25/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2650 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΗΙ 1400 & ΚΗΗ 2719)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΔ1ΩΛ2-Τ61 25/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2637 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΣΥΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΖ7ΩΛ2-ΣΝ3 25/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2624 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 674ΗΩΛ2-Ι4Ζ 25/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2628 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΒΒΩΛ2-ΑΧΚ 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2608 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΣΥΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΡΚΩΛ2-Β6Σ 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2605 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΠΒΝΩΛ2-Δ3Γ 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2569/1537 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΨ3ΩΛ2-ΙΝ2 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2590 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6Μ95ΩΛ2-34Η 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2580/114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 93 94 95 96