Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΟΟΩΛ2-Υ2Τ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ11ΒΩΛ2-ΓΙΡ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13481 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μισθώματα κτιρίων ΜΑΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΖΙΩΛ2-Η1Ζ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/137 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ_ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΩΙΘΩΛ2-4ΙΣ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13186/4252 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ03ΩΛ2-Σ8Ε 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/136 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - Σύμβαση για την ηχητική κάλυψη του αγώνα
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ4ΚΞΩΛ2-ΕΡΨ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13410/4374 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ9ΖΩΛ2-ΜΨΛ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - Σύμβαση για την χρονομέτρηση του αγώνα
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΝΕΝΩΛ2-ΚΜ5 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13394/4359 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΟΓΩΛ2-71Χ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/134 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - Σύμβαση για την μίσθωση χημικών τουαλετών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΒ5ΥΩΛ2-ΙΥΞ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13391/4356 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε58ΩΛ2-4ΡΨ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/133 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ- Σύμβαση για την προμήθεια σχοινιού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 95ΛΘΩΛ2-ΔΨ2 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13386/4354 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΞ5ΩΛ2-ΩΜΜ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/132 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΡΖΩΛ2-Ο7Ν 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/131 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - Σύμβαση για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΓΩΩΛ2-ΑΤ8 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13309/4351 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - Σύμβαση για την προμήθεια επάθλων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ω0ΥΩΛ2-ΗΘ4 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13303/4347 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΣ6ΩΛ2-ΕΦ6 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/82 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 675ΒΩΛ2-Ψ0Ι 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13301 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΥΜΩΛ2-Β0Φ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13292/4341 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 431