ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΡΩΜΩΛ2-Θ1Γ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12021/4558 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6690ΩΛ2-497 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11994/4533 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΤΣΟΥΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΖ5ΗΩΛ2-ΟΜΡ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12024/4561 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΚΑΤΣΙΑΓΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΞΛΗΩΛ2-ΨΣΣ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11980/4519 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΝΑΟΥΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΨΒΟΩΛ2-ΣΨ9 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11982/4521 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9Κ1ΝΩΛ2-ΚΞΒ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11959/4501 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΜΘ0ΩΛ2-6Ξ6 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12029/4565 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 - ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΛΝΤΩΛ2-Ρ8Ο 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12027/4563 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΔΕ Μαρκρακώμης (Ηχητική κάλυψη Επιτάφιου και Αναστάσεως στην Κοινότητα Μακρακώμης)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ω1ΜΩΛ2-ΤΚ6 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 154Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 -ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 649ΩΩΛ2-ΔΕ9 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12015/4552 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΥΜΘΩΛ2-ΕΦ1 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11967/4507 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΧ8ΒΩΛ2-ΦΝΓ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11967/4507 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 - ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΦ71ΩΛ2-ΟΕΑ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12011/4549 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΖΖΡΩΛ2-0Ψ8 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 11988/4527 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ".
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΑ0ΩΛ2-Ψ16 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 129/2022 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δίκτυα άρδευσης ΔΕ Σπερχειάδας (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΝ9ΩΛ2-9Λ2 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Α153 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΛΠΩΛ2-ΧΛΩ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/275 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ7ΔΩΛ2-ΛΡΖ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/274 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 600ΚΩΛ2-3Γ5 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/273 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΩΥΩΛ2-ΑΥΦ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/272 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 263 264 265 266 267 319