ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΚΡΟΩΛ2-61Μ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2965/1732 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/83,Α/4,Α/3,Α/9,Β/49,Β/84,Α/5,Α/6,Α/8,Α/10)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΦΥΩΛ2-9ΥΩ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2781 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΡ7ΩΛ2-ΓΟΗ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2985 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΛΖΥΩΛ2-8ΙΝ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2966/1733 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ25ΑΩΛ2-ΝΓΒ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2964/1731 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΖΞ9ΩΛ2-06Χ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2963/1730 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δεκέμβριος 2021
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΛΤΩΛ2-ΦΡΝ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61Σ5ΩΛ2-34Χ 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 65ΣΤΩΛ2-ΙΨΤ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2914/129 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Έγκριση και απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6ΗΦΥΩΛ2-Σ0Υ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2900/127 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΥΗΩΛ2-8ΩΝ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Α12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6ΛΩΕΩΛ2-ΘΙΞ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2913/1709 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6ΦΘΠΩΛ2-ΠΒ3 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2912/1708 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ1ΣΩΛ2-ΚΥΥ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2898/1703 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΛΗΩΛ2-8ΔΔ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2896/1702 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΜ0ΩΛ2-ΛΤΔ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2894/1701 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 9ΡΚ5ΩΛ2-Ω3Γ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2886/1699 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 9ΨΤ2ΩΛ2-ΡΞΕ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2885/1698 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φόροι τόκων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΖΩΩΛ2-Ψ4Τ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Τραπεζών ΔΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΒΟΩΛ2-Λ9Ξ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 260 261 262 263 264 265