ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΙΟΩΛ2-Η5Χ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 107-2022 Ο.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6Ω62ΩΛ2-Δ4Ψ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9845/3237 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6ΛΠ9ΩΛ2-ΥΔ0 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9844/3236 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 9Ι1ΙΩΛ2-ΓΧΓ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9843/3235 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕ02ΩΛ2-ΝΘ9 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9854 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΓΩΩΛ2-ΣΣΟ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9785 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 9ΞΥΓΩΛ2-5ΚΝ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9830/3230 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6ΥΙΚΩΛ2-Θ1Ν 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9828/3228 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6Δ8ΩΩΛ2-Ι59 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9826/3226 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖ8ΔΩΛ2-43Ι 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 106-2022 Ο.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΧΔΩΛ2-Δ4Κ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9835 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΚΘ6ΩΛ2-ΚΧΑ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9797/3215 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6Ο6ΕΩΛ2-ΝΙΡ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9794/3214 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΡΟΞΩΛ2-Η4Γ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9793/3213 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φάξ κλπ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΛ8ΩΛ2-4Δ5 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων για το Μαθητικό Κέντρο και τους Παιδικούς Σταθμούς Σπερχειάδας ,Μακρακώμης (3Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 669ΔΩΛ2-ΨΜΥ 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Α111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων για το Μαθητικό Κέντρο και τους Παιδικούς Σταθμούς Σπερχειάδας, Μακρακώμης (4Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω82ΚΩΛ2-ΠΗ7 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Α110 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ KHI 5940 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΕΥΘΩΛ2-ΨΦΟ 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9755 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 230 231 232 233 234 265