ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 9ΦΡΩΩΛ2-ΨΞ8 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3563/2117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Εκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΝΩΩΛ2-2Δ8 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/339 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΟΨΤΩΛ2-4ΦΟ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3555/2110 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΗ1ΕΩΛ2-ΥΗΔ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3553/2108 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΘΞΥΩΛ2-ΑΨΥ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3550/2106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 65ΖΕΩΛ2-4Ξ2 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3542/2103 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΞΒΩΛ2-ΜΚΘ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3533 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΟΗΞΩΛ2-3ΝΚ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3568 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ & Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω327ΩΛ2-8ΕΕ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3548/2105 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες για μικροβιολογική ανάλυση νερού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΑΧΩΛ2-ΕΓΑ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3549 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ & Δ.Ε.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ1ΙΩΛ2-ΩΜΖ 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3536/2101 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» .
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 67ΞΝΩΛ2-Ε8Ε 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3481/2065 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΨΤ06ΩΛ2-3ΧΡ 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3511/168 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6ΣΧΩΩΛ2-ΠΛΛ 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3514/169 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΔΑΩΛ2-ΨΕΥ 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3501 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επεκτάσεις δημ.φωτισμού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΛΧΩΛ2-ΨΣΣ 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3491 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 9Ρ0ΧΩΛ2-Ο70 14/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3470/2057 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα από τιμολόγια εφημερίδων-αναδόχων έργων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΘΘΩΛ2-ΔΨ1 14/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3467 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ME109784 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛ4ΕΩΛ2-2ΑΦ 14/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3435 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1400 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΥΔΩΛ2-Υ31 14/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3431 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 153 154 155 156 157 164