ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: Ω27ΟΩΛ2-Ο2Ρ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9173/2808 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6ΨΠΙΩΛ2-Τ4Λ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9172/2807 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ2752 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΡΖ9ΩΛ2-39Ζ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9168 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ του ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6ΧΩΛΩΛ2-61Ρ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9113/2762 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: ΨΖΩΠΩΛ2-Φ3Γ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9149/2788 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΛΚΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΛ2-ΚΨΘ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9147/2786 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ9ΧΚΩΛ2-ΔΓΟ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9162/2799 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2Ξ8ΩΛ2-Ω6Γ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΟΘΚΩΛ2-ΩΝΚ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ΚΡΕΤΣΗ, ΠΟΛΥΖΟΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω8Ε7ΩΛ2-Ι1Σ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9150 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΒΟΕΩΛ2-ΠΚΠ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 25-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΝ4ΩΛ2-776 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9141 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ3ΕΩΛ2-1ΩΩ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 24-2022 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2752 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 61ΝΖΩΛ2-ΖΨ4 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9137 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛ4ΖΩΛ2-ΧΞΡ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9111/2760 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΙ0ΩΛ2-5ΕΞ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9104/2759 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ9ΘΖΩΛ2-ΡΨΛ 04/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9056/2731 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποχέτευση Κοινοτήτων Μακρακώμης & Πλατυστόμου (2oς ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΠΣΩΛ2-ΨΛΦ 04/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Α75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 99 100 101 102 103 124