Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας εως 2 μηνών ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου/ΔΕχειριστών μηχανημάτων έργου [εκσκαφέας-φορτωτής (jcb)]
31 Ιουλίου 2023 Περισσότερα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
22 Ιουλίου 2023 Περισσότερα
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
22 Ιουλίου 2023 Περισσότερα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΕΜΠΛΟΥ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑΣ Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
17 Ιουλίου 2023 Περισσότερα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
15 Ιουλίου 2023 Περισσότερα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30 Ιουνίου 2023 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
30 Ιουνίου 2023 Περισσότερα
ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
30 Ιουνίου 2023 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σ.Μ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
28 Ιουνίου 2023 Περισσότερα
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
21 Ιουνίου 2023 Περισσότερα
Διακήρυξη Εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος – Μάκρη Φθιώτιδος
16 Ιουνίου 2023 Περισσότερα
Αναμορφωμένοι πίνακες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Αρίθμ. ΣΟΧ 1/2023 κατόπιν της Αρίθμ. 366/2023 απόφασης του ΑΣΕΠ
09 Ιουνίου 2023 Περισσότερα
1 2 3 4 23