Προκηρύξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΦΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
28 Μαρτίου 2023 Περισσότερα
Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
22 Μαρτίου 2023 Περισσότερα
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔ. 101, 104 ΚΑΙ 107 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023
14 Μαρτίου 2023 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
13 Μαρτίου 2023 Περισσότερα
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔ. 106 ΚΑΙ 107 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023
06 Μαρτίου 2023 Περισσότερα
Ανάρτηση πινάκων στο πλαίσιο της αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης
03 Μαρτίου 2023 Περισσότερα
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2023
28 Φεβρουαρίου 2023 Περισσότερα
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ» Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
24 Ιανουαρίου 2023 Περισσότερα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά 41 ατόμων
17 Ιανουαρίου 2023 Περισσότερα
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΚΛΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ
30 Δεκεμβρίου 2022 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
21 Δεκεμβρίου 2022 Περισσότερα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
18 Νοεμβρίου 2022 Περισσότερα
1 2 3 4 21