Δελτίο Τύπου

Υπογράφτηκε στις 08 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” προϋπολογισμού μελέτης 814.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% , που προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεωργίου Χαντζή ως εκπροσώπου του Δήμου Μακρακώμης και του κ. Γεωργίου Προβόπουλου. Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Μακρακώμης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Γραφείο Δημάρχου