Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει τους πίνακες με την προσωρινή κατάταξη των υποψηφίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, πλήρους και μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023. Στα Σχετικά Αρχεία θα βρείτε τους σχετικούς πίνακες.