Κατεβάστε την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μακρακώμης, από εδώ.

Συνημμένα : Έντυπο Αίτησης, Παράρτημα