Κατεβάστε την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα(10) ατόμων, από εδώ.

Συνημμένα : Έντυπο Αίτησης, Παράρτημα