Κατεβάστε την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Μακρακώμης, από εδώ.

Συνημμένα : Έντυπο Αίτησης, Παράρτημα