Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου: