ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αντιδήμαρχος
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντιδήμαρχος
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Αντιδήμαρχος
ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τακτικό μέλος
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τακτικό μέλος
ΜΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικό μέλος