Κατεβάστε τη Μηνιαία Έκθεση που αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του μήνα Οκτωβρίου 2022.