Κατεβάστε την μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2022.