Συνημμένα στο παρόν Δελτίο Τύπου μπορείτε να βρείτε την Μηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών του Αυγούστου 2022.