Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ» και με χρηματοδότηση
από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, προχωρά στην υλοποίηση
της δράσης «σπουδά…ΖΩ!».
Αντικείμενο της δράσης είναι η εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευρώ σε
προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,
που είναι μέλη οικογενειών της Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από
το όριο της φτώχειας, καθώς και σε απροστάτευτα τέκνα.