Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πράξεις του Δήμου Μακρακώμης που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών:

Α/Α Πράξη Προϋπολογισμός Απόφαση ένταξης Διακήρυξη Σύμβαση
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
1
Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης (Υποέργο 1 της πράξης: “Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης”)
2.250.000,00€
 (Προγραμματική σύμβαση ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΕΥΑΛ)
 7071/Ε/04-12-2019 2929/Ε/22-05-2020
2
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελεγχού διαρροών περιοχών Σπερχειάδας- Μακρακώμης και Υπάτης  (Υποέργο 2 της πράξης: “Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης”)
1.000.000,00€ 7292/Ε/12-12-2019  4466/Ε/29-07-2020
3 Κατασκευή δικτυού ύδρευσης Τ.Κ. Πλατυστόμου Δήμου Μακρακώμης 600.000,00€  18795/07-03-2019 9045/541/26-07-2019 4952/294/23-04-2020
4 Αγροτική Οδοποιία Τσούκας–Λιβάδια 755.000,00€  5951/29-01-2019 14845/968/22-11-2019  11000/640/31-07-2020
Τα παραπάνω έργα μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα: “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με την αριθ. 829/18-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
1
Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μακρακώμης 
268.596,40€ 60690/31-10/2018  72/5/02-01-2020  919/54/15-01-2021
2
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Μακρακώμης 
75.000,00€ 47968/12-09-2018  22577/1168/28-12-2018 7659/415/27-06-2019
3
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μακρακώμης 
216.000,00€ 52449/27-09-2018  7242/440/12-06-2020  15881/733/28-09-2020
 4
Υλοποίηση έργων και επενδύσεων
478.100,00€ 30292/19-04-2019
5
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
150.000,00€ 83448/22-11-2019 83593/13947/01-12-2021
6
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων Δ.Κ. Μακρακώμης και Τ.Κ. Πλατυστόμου
739.502,52€ 814/2020/30-12-2019 7988/497/24-06-2020 75282/688/30-07-2021
7
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Μακρακώμης
61.000,00€ 31097/22-05-2020  77574/10686/31-05-2021
Σύνολο
6.593.198,92€