Α/Α Πράξη Φορέας υλοποίησης Προϋπολογισμός Απόφαση ένταξης Διακήρυξη Σύμβαση
1
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Δήμος Μακρακώμης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας 595.000,00€ 4252/15-11-2016 143/18/04-01-2018 17789/726/07-09-2018
2
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)
Δήμος Μακρακώμης 347.000,00€ 7241/15-06-2017 145/20/04-01-2018 19982/943/30-10-2018
3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Δήμος Μακρακώμης 164.160,00€ 1611/21-02-2017 16951/5231/13-08-2018
4
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Δήμος Μακρακώμης 461.000,00€ 1656/13-06-2018  8302/469/10-07-2019  4652/270/09-04-2020
5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Δήμος Μακρακώμης 335.000,00€ 3696/06-12-2018 8302/469/10-07-2019  2905/167/21-02-2020
6
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Δήμος Μακρακώμης 485.400,00€ 13191/21-12-2021
Σύνολο
2.387.560,00€