Α/Α Πράξη Προϋπολογισμός Απόφαση ένταξης Διακήρυξη Σύμβαση
1*
Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης (Υποέργο 1 της πράξης: “Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης”)
2.250.000,00€
 (Προγραμματική σύμβαση ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΕΥΑΛ)
 7071/Ε/04-12-2019 2929/Ε/22-05-2020
2*
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελεγχού διαρροών περιοχών Σπερχειάδας- Μακρακώμης και Υπάτης  (Υποέργο 2 της πράξης: “Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης”)
1.000.000,00€ 7292/Ε/12-12-2019  4466/Ε/29-07-2020
3* Κατασκευή δικτυού ύδρευσης Τ.Κ. Πλατυστόμου Δήμου Μακρακώμης 600.000,00€  18795/07-03-2019 9045/541/26-07-2019 4952/294/23-04-2020
4* Αγροτική Οδοποιία Τσούκας–Λιβάδια 755.000,00€  5951/29-01-2019 14845/968/22-11-2019  11000/640/31-07-2020
5 Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Αρχανιόρεμμα του επαρχιακού δρόμου Μάκρης – Αρχανίου (Υποέργο 1 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”) 1.375.000,00€ 21173/13-11-2020  209/14/08-01-2021 9167/239/05-04-2022
6 Έργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μακρακώμης (Υποέργο 2 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”) 2.965.000,00€ 69690/328/16-04-2021 19691/690/02-09-2022
7 Υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίησης, παρακολούθησης και πρόληψης (Υποέργο 3 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”) 434.000,00€  69697/332/16-04-2021
Σύνολο
9.379.000,00€
*Τα παραπάνω έργα μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα: “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με την αριθ. 829/18-06-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
8 Προμήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και ασύρματων έξυπνων υδρομετρητών σε όλο το Δήμο Μακρακώμης 4.405.273,60€  23435/2020/17-06-2021 83796/14094/07-12-2021
9 Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Μακρακώμης (Υποέργο 1 της πράξης: “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Μακρακώμης”) 1.273.600,00€ 613/30-09-2021 19714/692/02-09-2022 2382/94/08-02-2023
10 Προμήθεια εξοπλισμού Σ.Μ.Α. Δήμου Μακρακώμης (Υποέργο 2 της πράξης: “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Μακρακώμης”) 27364/565/28-06-2023
11 Σύνδεση Σ.Μ.Α. με ΟΚΩ (Υποέργο 3 της πράξης: “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Μακρακώμης”)
Γενικό Σύνολο
15.057.873,60€