Κατεβάστε την υπ’ αριθ. 27/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Έλεγχο Υλοποίησης του Προϋπολογισμού και τη Σύνταξη Έκθεσης Κατάστασης Εσόδων και Εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο του 2014, από εδώ.