ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ Αντιπρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Μέλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ Μέλος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ Μέλος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Μέλος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΣ Μέλος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ Μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Μέλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΝΟΣ Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μέλος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΚΟΥ – ΤΣΑΜΑΛΗ Μέλος
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ Μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ Μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ Μέλος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Μέλος